Обратно в НАРОДНИ ЗАНАЯТИБайо Йорданов Йорданов - майстор бакърджия от Габрово

Снимка на майстора
Роден: 21.05.1956 г. в гр. Габрово
Занаят: медникарство и масова бижутерия
Упражнява занаята от 1976 г. Учил е при майсторите Стефан Йонков - АЕК "Етър" и Александър Роев - София. Самостоятелно работи от 1979 г. Изработва целия регистър традиционни изделия и алтернативни такива с приложение в съвременния бит. По поръчка изработва уникати и реплики на тракийското и възрожденското изкуство. Обучил е трима майстори. Има редица участия и награди от състезания, панаири в страната и чужбина.
Член на ЗМНХЗ от 2003, член и на Националната знаятчийска камара.
Контакт:
GSM 0884233039
e-mail: bayobaev@gmail.com
www.bayobaev.com

Върни в началото


Благой Темелков Попов - майстор бакърджия от Пловдив

Снимка на майстора
Роден: 26.06.1951 г. - гр. София
От 1970 г. започнах да се занимавам любителски с бакърджийство, а от 1980г. - професионално, след като получих майсторско свидетелство.
Изработвам всички изделия - от съдове за бита до съдове за дестилация. Владея калайджийския занаят. Занимавам се с реставрация на стари съдове.
Участвал съм в изложби и състезания на майстори-бакърджии.
Член на ЗМНХЗ; Майсторско свидетелство от Национална занаятчийска камара
Контакт:
гр. Пловдив 4000
ул. Бунтовнишка 22
тел.:032/432104
GSM 0888643144

Върни в началото


Васил Баев Йорданов - майстор бакърджия от Габрово

Снимка на майстора
Роден: 17.11.1983 г., гр. Габрово
Наследява любовта към занаята от баща си Байо Йорданов.
Преминава през всички нива на обучение и през 2004 г. става най-младия майстор-бакърджия в АЕК "Етър".
Изработва традиционни и съвременни изделия от мед и ковано желязо.
Контакт:
гр. Габрово 5300
ул. Светлина 10
GSM 0895632985
e-mail: v_baev@yahoo.com

Върни в началото


Димитър Благоев Петков - майстор бакърджия от Пловдив
Спечелил голямата награда "Сребърна хлопка"
на Международния панаир на народните занаяти "Етър 2003"


Роден: 9.11.1947 г. в гр. Пловдив
Със занаята се занимавам от 1978 г., самоук съм.
Майсторския си изпит издържах през 1991 г.
Изработва изключително предмети от традиционния регистър на занаята и авторски неща.
Участвал съм в изложби и състезания в страната.
Mайсторско свидетелство от ЗМНХЗ

Контакт:
гр. Пловдив 4000
ул. "Крайречна" 18

Върни в началото


Евгений Стаматов Русев - майстор бакърджия от Айтос


Роден на 25.07.1967 г. в гр. Айтос
Майсторско свидетелство от ЗМНХЗ и НЗК
В занаята се обучава в АЕК "Етър" и през 1990 г. успешно полага изпит за бакърджия. Стремежът на майстора е да изработва уникални съдове, близки до традицията, но с авторски почерк. Често гравира съдовете, което ги прави неповторими. Използва елементи типични за българската традиция и изтока.
Участва в редица национални изложения, изложби и панаири в страната. От 1988 г. Евгений Русев работи като медникар в Етнографски комплекс "Алея на старите занаяти" - гр.Айтос.

Контакт:
гр. Айтос
ул. Орлово 2, вх. Г
Тел. 0558 7930
Факс 0558 27983
GSM 0898233
e-mail: evgeni_rusev@abv.bg
www.artandcraftmasters.com

Върни в началото


Иван Христов Колев - майстор бакърджия от с. Коларово

Снимка на майстора
Роден: 1938 г. в Първомай
Изработва медни съдове: менци, тасове, сахани, тави, кункума, ибрици, чаши, кани, битови улитарни и сувенирни изделия, казани /бояджийски, за ракия/ и изключително красивите медни павури. Извършват ремонт, възстановка, консервиране и калайдисване на медни и бронзови изделия.
Член на Регионално сдружение "Технитари", представящо ромските занаяти в България.
Майсторско свидетелство №1213101200501/31 януари 2005 г. от Националната занаятчийска камара.

Контакт:
В. Кръстев, председател на УС на сдружението
GSM 0889203 978
e-mail: tehnitari@abv.bg
www.chambersz.com/tehnitari/

Върни в началото


Красимир Кацарски - майстор бакърджия от Габрово

Снимка на майстора
Роден на 2.08.1959 г. в гр. Габрово
Занаята научава в АЕК “Етър” от майстора-бакърджия Петър Паунов През 1989 година получава първото си майсторско свидетелство, след полагане на изпит.
Изработва всички изделия от регистъра на занаята, копия на оригинали, уникати, традиционни съдове за Габровско и др.
Майсторско свидетелство то ЗМНХЗ, АЕК “Етър” и РЗК – ГабровоКонтакт:
Гр. Габрово
Бул. Могильов 77, Вх.А, ет.6, ап.18
GSM 0899022502

Върни в началото


Никола Христов Никовски - майстор бакърджия от Хасково

Снимка на майстора
Четвърто поколение бакърджия
Продължител на традициите на майсторите от с.Устово - един от големите медникарските центрове през Възраждането. С занаята се занимавам от млади години. Мой учител е баща ми - Христо Никовски. Изработвам предмети от традиционния регистър на бакърджийството, спазвайки технологията на производство, ръчен труд и инструментариум.
Заедно с баща съм участвал в Национални изложби.

Контакт:
гр. Хасково, ул.Искър 3
GSM 0888272124

Върни в началото


Петър Маринов Паунов - майстор бакърджия от Габрово

Снимка на майстора Роден 16.12.1948г. с. Вардим, Великотърновско
През 1980г. започнах да се обучавам в занаята. Вече повече от 20 години аз изработвам с помощта на старинните техники и интрументариум от джезвето до казаните за дестилация; копия на различни модели от мед. Използвам традиционни и съвременни украси.
Член на ЗМНХЗ; Майсторско свидетелство от АЕК "Етър"

Върни в началото


Тодор Лазаров Кокудев - майстор бакърджия от Смолян

Четвърто поколение бакърджия
Занаята съм научил от баща си Лазар Кокудев. Продължител на традициите на майсторите от с.Устово - един от големите медникарските центрове през Възраждането Изработвам медни изделия сервизи, шампаниери, фруктиери, менчета и др.

Контакт:
Смолян
ул. "Капитан Петър" 6,
кв. Устово
тел.0301 4 60 20

Върни в началото


Тошо Рафи Калустян - майстор бакърджия от Пловдив

Снимка на майстора
Роден 28.02.1973г. гр. Пловдив
От малък наред с учение в училище се завъртах и в работилницата на баща ми Рафи Оник Калустян, където през годините постепенно усвоявах бакърджийския занаят. На 16 години се явих на изпит и от 1989г. съм майстор. Участвал съм в изложби в Стария Пловдив, Орешака, Троян.

Контакт:
гр. Пловдив
ул. Драгой Божилов3
тел.: 032 274647

Върни в началото