В миналото мястото за изява на търговията на българите са седмичните пазари, сезонните и годишните панаири.
        Пазарът е открито място за продаване и купуване на различни стоки. Почти не е имало град или по-голямо селище, което да няма седмичен пазар. Той става в определен ден от седмицата, различен за отделните селища.

Щракни за оригинал
Щракни за оригинал
Щракни за оригинал

        Пазарите в повечето случаи са стават всред селището, най-често в самата чаршия. Там са се продават, на първо място, селскостопански произведения и занаятчийски стоки от близките села.
        Панаирите са пазари на дадено селище в определен празник през годината. За ролята на панаирите в международните търговски отношения на България със съседните държави съществуват извори и документи още от периода на Средновековието.
        До Освобождението на много места в българските земи всяка година в различните покрайнини ставали големи панаири на Гергьовден, Света Богородица, Петковден, Никулден, Димитровден и пр.
        Те са не само пазари за обмяна и покупко-продажба на разни стоки, но и места за широки контакти и изяви на творческия дух на българина. Тук най-добре се виждат етнографските особености в бита и културата на отделните етнографски области в България.
        Не е възможно да се посочат всички местни и райони панаири в нашите земи. Но от всички области в българските земи най-големи и прочути, с международно значение са: Узунджовския панаир и Ески-джумайския панаир.

        АЕК "Етър" за своето кратко съществуване има амбицията да бъде не само съхранител на духовната и материална култура на балканджиите, но и продължител на занаятчийските традиции на българския народ. За това през 1990 година се полага началото на една идея - възстановяване в музейна среда на панаир народните занаяти. Първоначално по Петковден, а по-късно в началото на септември, Етъра стана притегателен център на майстори от цялата страна, дошли да представят своята продукция, да обменят идеи и опит.

Щракни за 640x512
Щракни за 410x512
Щракни за 640x512

        През различните годините панаирът се представя за два, три или четири дни, в които освен алъш-вериша се откриват изложби на известни майстори, представят се възстановки на домашни занятия предлага се фолклорна програма.
        Харчлъкът е желателен, но не е задължителен.