І. Организатори:
  Министерство на културата, Община Габрово и ЕМО "Етър" с подкрепата на медии, занаятчийски камари, туроператорски фирми, бизнес организации и др.
ІІ. Мисия:
  Да спомага за съхранението и опознаването на традициите в народните занаяти и да ги прилага в творческата дейност на обществото за постигане на неговия просперитет.
ІІІ. Цел:
  Международният панаир на традиционните занаяти работи за популяризиране на традиционната култура и поддържане на устойчив интерес към занаятите и прилагането им в съвременното общество. Целта на панаирното изложение е да представи съхранените традиционни техники и съвременното състояние на народните занаяти.
ІV. Място:
  Международният панаир на традиционните занаяти се провежда на територията на Етнографски музей на открито "Етър" – Габрово, в парковата част на музея.
V. Времетраене:
  Провежда се ежегодно през първите петък, събота и неделя от месец септември от 9.00 до 18.00 часа
VІ. Участие:
  1. Право на участие в Международния панаир имат всички производители на традиционни занаятчийски изделия и домашни занятия въз основа на:
  • попълнена заявка за участие (по образец);
  • получено потвърждение от комисия, определена от организаторите;
  • платена такса за търговска площ и оборудване;

  2. Предметите, с които майсторите участват в панаира, трябва да отговарят на следните условия:

  • при изработването им да са използвани традиционни инструменти и предимно ръчна технология;
  • да са свързани с обработката на суровини и материали, характерни за съответния занаят (метал, дърво, глина, камък, кожа, текстил, растителни и животински материали и др.) Виж Приложение №1
  • чрез образността да се внушава връзка с националните или местните художествени традиции.

  3. Препоръчително е облеклото на майсторите, участници в изложението, да съдържа традиционни мотиви.

  4. В дните на панаира достъпът с коли на територията на музея е разрешен от 7.30 до 9.00 часа и от 18.00 до 20.00 ч.

  5. По време на Международния панаир на занаятите се раздават следните грамоти:

  • за принос в съхраняване и продължаване на традициите в традиционните занаяти;
  • за принос в съхраняване и продължаване на традициите в народната култура за участници във фолклорната програма;
  • за най-добро представяне на традиционен народен занаят по време на изложението;

  6. Организаторите осигуряват нощна охрана на изложението и провеждат Вечер на майстора.

  7. Предвидена е номинация от организаторите за най-добро представяне на традиционен занаят по време на изложението. Награденият получава право за безплатно участие в следващото издание на панаира.