1. Бакърджийство/медникарството

2. Бъчварство

3. Везбарство

4. Грънчарството

5. Дървостругарство

6. Дърворезба

7. Звънчарството

8. Изработването на старинни оръжия/оръжейничество

9. Изработването на традиционни накити

10. Изработване на изделия от растителни материали (повет, ракита, беленица…..

11. Изработване на кукли с народни носии

12. Изработка на национални носии

13. Изработване на народни музикални инструменти

14. Иконопис

15. Каменоделството

16. Килимарство

17. Копаничарство

18. Ковачество/железарство

19. Коларожелезарство

21. Кожарство

22. Леярството

23. Мутафчийство

24. Ножарство

25. Папукчийство (обущарство),

26. Плъстарство

27. Резбата върху камък и кост

28. Ръчното плетиво и гайтани

29. Сарачество

30. Свещарство

31. Столарство

32. Тъкачеството

33. Фурнаджийство

34. Хлопкарство

35. Цървулджийство

36. Чантаджийство

37. Шекерджийство