www.rhodopevalues-bg.com
Целта на тази страница е да популяризира традиционните занаяти от погранични региони от България и Гърция - община Смолян и Източна Македония и Тракия

https://sites.google.com/site/nszmnhz
Официална страница на Национално сдружение - "Задруга на майсторите на народни художествени занаяти" (ЗМНХЗ)

www.muzeulastra.ro
Музей на традиционната народна цивилизация "Астра"
Сибиу, Румъния
 

www.vmp.cz
Валашки музей на открито
Рожнов, Чехия

www.sznm.hu
Музей на открито
Сентендре, Унгария

www.eac-zlatograd.com/
Официален сайт на Етнографски-ареален комплекс "Златоград"
 

www.crafts-bg.com

http://www.art.bg/folk_b.htm

http://hudojestvenizanayati.start.bg/
 

http://www.freilichtmuseum-hagen.de

www.craftsfaironline.com

http://vlmp.museophile.com
Виртуална библиотека
на музеите в цял свят
 

www.samokov.bg/myweb7/
Сайт представящ майсторите на народни занаяти от Самоков