Обратно в ПАНАИРИТЕ ПРЕДИ И СЕГА

        Ески-джумайският панаир се провеждал по Гергьовден. За начало на панаира се смята1839 г. За управител на града бил назначен някой си Рушуд ага. Той преценил местоположението на селището, раздал отнетите земи от заимлъка на близки хора и те построили първите постоянни дюкяни и ханища. Това е началото на този панаир. Понеже мястото на панаира било малко и близо до града, Мидхад паша в 1865 г. заповядал панаирът да се изнесе на 2 км. от града. Изработен бил и план за панаира, който се пазел в общината. В новото панаирно място, броят на дюкяните бил 1202.

        "Цариградски вестник", 19 май 1851 г.: "Варна. 26 майя. През тия дни земане-даването ся намери в голямо застояние ради панаирите на Джумаята и Пазарджик (днес Добрич), гдето от нашите купци бяха отишле и особено ва Джумаята, който е по-голям панаир, гдето много стоки отидоха и доволно добро земане-даване стана; стоки обаче повече със срок ся дадоха, нежели с броени пари. Стоките, на които им ся четоха парите, много доло ся дадоха.

        "Дунав", бр.68, 27 апр. 1866 г.: "Научаваме ся, че Ески-Джумайският панаир, който според обичая ся отваря всяка година в първия петък на Гергьов ден, отворил ся на 22-ий априлия в петък. По причина на тазгодишните добри времена, доста стоки се е занесла там от околните места, и надеждно е, че панаира ще стане твърде добър"

        Из "Ески-Джумайский панаир", В. Атанасов, 1906 г.: "Обикновено на панаира дохожда самия господар, майстора, с един или двама свои хора - калфа и чирак. Стоката трябва да бъде прилично наредена, чистотата в дюкяна - старателно поддържана. Вечер, след 8 часа, завесата (пердето) се пуща и дюкянът става на жилище ... с възможний конфорт. Сутринта тръгват кафеджиите на свои ред, да услужват с кафета и сладко с вода. Впрочем, ролята на кафеджията е непрекъсната през целия ден.."

        "Пътуване по Европейска Турция", Е. Спенсер, английски пътешественик, първата половина на ХІХ в.: "Около средата на миналия (ХVІІІ) век в България и Тракия най-важни бяха панаирите в Екси Джумая и Сливен. Препоръчах на спретнатите лондонски дюгенджии да идват в България и вземат уроци от там".